Polityka prywatności

Nasza strona internetowa posiada Politykę Prywatności. Określa ona algorytm otrzymywania, przetwarzania i przechowywania danych gości. Informacje te są niezbędne do analizy wydajności pracy i poprawy jakości usług. Celem Polityki jest zapewnienie ochrony otrzymanych informacji, uregulowanie ich stosowania, a także ochrona przed nieuprawnionym wykorzystaniem i ujawnieniem. Goście automatycznie wyrażają zgodę na politykę prywatności, gromadzenie i przetwarzanie materiałów, odwiedzając witrynę. Wszystkie działania podlegają obowiązującemu prawu polskiemu.

Zasada przetwarzania danych:

cele gromadzenia danych są zgodne z prawem i realizowane w dobrej wierze;
przetwarzanie jest zgodne z celem;
dane są przechowywane w formie zanonimizowanej.

Dane osobowe Gościa nie są przekazywane osobom trzecim. Wyjątek – żądanie władz publicznych zgodnie z polskim prawem.

Ochrona danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

Nasza strona internetowa stosuje ogólnie przyjęte standardy i nowoczesne technologiczne metody zabezpieczeń w celu ochrony i zabezpieczenia danych Gości przed kradzieżą, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i utratą danych.